auto STĚHOVÁNÍ OPAVA - stěhování, vyklízení

STĚHOVÁNÍ OPAVA - stěhování, vyklízení

 

.

Nabídka služeb

 

Aktuality

 

Postup prací

 

Balení a manipulace

 

Vyklízení

 

Cenová nabídka

 

Ceník prací

 

Kontaktní údaje

 

 

Vyklízení

   •  Vyklízení pozůstalostí

   •  Vyklízení půd

   •  Vyklízení sklepů

   •  Vyklízení dalších prostor

 

Vyklizení – postup v závislosti na druhu materiálu

Cena  za  vyklizení  je  ovlivněna  zejména množstvím a druhem vyklizovaného materiálu,
a to v závislosti na podmínkách stanovených skládkou. Věci určené k vyklizení je možné odvézt na sběrné místo určené pro občany obcí, v nichž je zřízeno sběrné místo nebo sběrný dvůr. V některých ročních obdobích (jarní úklid) mnohé obce vyjdou občanům vstříc  tím,  že  do  příslušných  lokalit  přistaví kontejnery, do nichž je možné věci určené
k likvidaci vyhodit. Pokud však nejsou splněny podmínky nebo provozní doba sběrného dvora, je nutné odpad odvézt do sběrny, spalovny, nebo na skládku, kde je vykoupen, anebo naopak uhrazen dle množství a druhu materiálu.

Naše firma vyklizené věci třídí zpravidla přímo na přepravním vozidle, kde zkušený pracovník rozhodne o způsobu, jakým bude s odpadem naloženo. Zamezí se tím časovým a finančním ztrátám, spojeným s tříděním a překládáním odpadu, takže je možné odpad vyvézt dle jeho roztřídění na vozidle. Uvedený postup umožňuje, aby naše firma dokázala zákazníkům nabídnout velmi výhodnou cenu služeb.

Pokud  oslovíte  naši  firmu,  zdarma  zjistíme podmínky sběrného dvora v místě vyklizení
a bezplatně provedeme obhlídku vyklizených věcí. Vytvoříme Vám výhodnou cenovou nabídku, která zahrnuje odvoz, případně i likvidaci vyklizených věcí.

 

   6 let zkušeností

logo STĚHOVÁNÍ OPAVA - stěhování, vyklízení

© 2009 Brigita Jurásková - Valid HTML 4.01 Transitional - Valid CSS! Webdesign, tvorba www stránek za příznivé ceny